Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 3. kvartal. Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 kalenderdages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemslisten anførte adresse.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal skriftligt meddeles hvert enkelt medlem.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 7 kalenderdage før generalforsamlingen.