Hjemmesiden er etableret med henblik på at foreningens medlemmer kan orientere sig om foreningens virke og hente råd og vejledning i sager der vedrører det at være grundejer i Mejerivænget i Ørbæk.


Foreningen er stiftet 30. marts 2000 og der er jævnfør den aktuelle lokalplan medlemspligt af grundejerforeningen.


*****************************************************************

HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT 

Sidste frist for indbetaling er mandag den 16. oktober


Se også referatet fra seneste bestyrelsesmøde den 10.oktober under NYHEDEROpdateret 16. oktober 2017