Hjemmesiden er etableret med henblik på at foreningens medlemmer kan orientere sig om foreningens virke og hente råd og vejledning i sager der vedrører det at være grundejer i Mejerivænget i Ørbæk.


Foreningen er stiftet 30. marts 2000 og der er jævnfør den aktuelle lokalplan medlemspligt af grundejerforeningen.


*****************************************************************

Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Se mere under NYHEDER


Check også datoer for aktivdag, vængefest osv under ARRANGEMENTEROpdateret 8. januar 2017