Hjemmesiden er etableret med henblik på at foreningens medlemmer kan orientere sig om foreningens virke og hente råd og vejledning i sager der vedrører det at være grundejer i Mejerivænget i Ørbæk.


Foreningen er stiftet 30. marts 2000 og der er jævnfør den aktuelle lokalplan medlemspligt af grundejerforeningen.


*****************************************************************

REFERAT FRA SENESTE BESTYRELSESMØDE

Læs mere under NYHEDER


Mød op på aktivdagen lørdag den 29. april kl. 10!

Der bliver travlt denne dag, så mød op og vær med!

Se mere under ARRANGEMENTEROpdateret 28. april 2017